نصب و راه اندازی ویدیو کنفرانس شرکت بازرگانی ره یاب

موضوع پروژه:

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

تاریخ شروع:

20 آذرماه 1392

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

1 روز کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

-

تکنولوژی های مورد استفاده:

-

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

-