نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری کمیته امداد امام خمینی تبریز

موضوع پروژه:

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

تاریخ شروع:

20 اسفند 1391

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

1 هفته کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

-

تکنولوژی های مورد استفاده:

-

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

 کابل کشی ساخت یافته در شعبه های تبریز اجرا شد.

 وب سرور IIS به منظور استفاده کلاینت های داخل و خارج سازمان از وب سایت سازمانی پیاده سازی شد.

 مجازی سازی سرورها با استفاده از VMware Esxi انجام شد.