نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و مجازی سازی سرور شرکت فزایند

موضوع پروژه:

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و مجازی سازی

تاریخ شروع:

20 آذرماه 1392

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

1 هفته کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

-

تکنولوژی های مورد استفاده:

 VMware Esxi

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

با استفاده از VMware Esxi مجازی سازی سرورها انجام شد.

با پیاده سازی دامین کنترلر همه کلاینت های هر دو شعبه تحت پوشش یک دامین درآمدند. 

با استفاده از نرم افزار Tmg Forefront، اینترنت این شرکت تامین شد.

با استفاده از اکسس پوینت های سیسکو شبکه وایرلس پیاده سازی و اجرا شد.