طراحی و اجرای استاندارد سازی اتاق سرور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

موضوع پروژه:

طراحی و اجرای استاندارد سازی اتاق سرور

تاریخ شروع:

15 اردیبهشت 1393

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

1 ماه کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

TIA 942

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

بر اساس توافقات؛ شرکت ایده پردازان بهسا در مرحله اول از استاندارد سازی اتاق سرور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه آذربایجان شرقی)، کف، سقف و شاسی کشی رکها را بر اساس استاندارد TIA 942 پیاده سازی کرده و کابل کشی ساخت یافته را با موفقیت اجرا کرد.