طراحی و اجرای استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان شرقی

موضوع پروژه:

طراحی و استاندارد سازی اتاق سرور

تاریخ شروع:

20 اسفندماه 1392

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

2 ماه کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

TIA 942

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

بر اساس توافقات؛ شرکت ایده پردازان بهسا در طول دو ماه کاری اتاق سرور راه آهن آذربایجان را براساس استاندارد TIA 942 تجهیز کرد.  

استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - سیستم اطفاء حریق استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - رنگ ضد حریق استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - رنگ ضد حریق استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - رنگ ضد حریق استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - سیستم کنترل تردد استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - سقف کاذب استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - سقف کاذب استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - کف کاذب استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - کف کاذب استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان - کف کاذب استاندارد سازی اتاق سرور راه آهن آذربایجان