تهیه و نصب تجهیزات کامپیوتری، نصب و راه اندازی سرور فروشگاه جهان ابزار

موضوع پروژه:

تهیه و نصب تجهیزات کامپیوتری، نصب و راه اندازی سرور

تاریخ شروع:

15 اسفندماه 1392

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

2 روز کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

-

تکنولوژی های مورد استفاده:

-

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

فروش، نصب، راه اندازی و اجرای Raid بر روی سرور HP

نصب و راه اندازی دامین کنترلر 

فروش سیستم های کامپیوتری به منظور استفاده کاربران