با باتری خود مهربان باشیم

با باتری خود مهربان باشیم

باتری ها جزو پرمصرف ترین ابزارهای اطراف ما هستند که با توجه  بیشتر به آنها می توانیم عمرشان را افزایش دهیم و بطور کلی در هزینه ها صرفه جویی کنیم، حتی صدمه وارد شده به دستگاه الکترونیک را می توانیم کاهعش دهیم.

در ادامه با باتری ها، شرایط نگهداری و .... آشنا می شویم.

 

باتری سربی

بهترین راه برای شارژ

 • از شارژ اشباع شده استفاده کنید تا از سولفاته شدن جلوگیری کنید.
 • با جریان شناور می تواند داخل شارژ باقی بماند.

 

روش های شارژ

 • ولتاژ ثابت 2.40 تا 2.45 به ازای هر سلول
 • ولتاژ شناور 2.25 تا 2.30 به ازای هر سلول
 • باتری را خنک نگه دارید.
 • امکان شارژ سریع وجود ندارد.
 • مدت زمان شارژ حدود 14 ساعت

 

دشارژ کردن

 • باتری های پایین رده را در یک بار شارژ به یک دور استفاده نکنید. 100 درصد شارژ را مصرف نکنید.
 • از دشارژ کامل پرهیز کنید
 • همیشه بعد از مصرف آن را شارژ کنید

 

افزایش عمر باتری

 • اگر باتری را استفاده نمی کنید هر 6 ماه یک بار آن را مصرف کنید تا سولفاته نشود
 • ولتاژ سلول ها را روی 2.10 ولت یا بالاتر نگه دارید.

 

نگه داری برای زمان طولانی

 • نگذارید ولتاژ به ازای هر سلول به کمتر از 2.1 برسد.
 • تا حد امکان آن را به صورت شارژ کامل نگه دارید.

 

دسترسی به مواد داخل

 • دست نزنید، سرب یک فلز سمی به حساب می آید.

 

 

باتری نیکلی

بهترین راه برای شارژ

 • در زمان شارژ شدت از داخل شدن زیاد باتری پرهیز کنید.
 • هیچ گاه باتری داخل شارژ را برای چند روز رها نکنید چون موجب از بین رفتن حالت بلوری باتری می شود.

 

روش های شارژ

 • جریان ثابت
 • شارژ شدن بیش از حد با 0.05 کولن
 • شارژ سریع توصیه می شود.
 • شارژ آهسته 14 ساعت، شارژ تند 3 ساعت و شارژ سریع 1 ساعت زمان می برد.
 • هیچگاه با بار زیاد باتری را شارژ اضافه نکنید.
 • از دشارژ کامل باتری (مصرف کل باتری به یکباره) پرهیز کنید.

 

افزایش عمر باتری

 • باتری را بیش از دو سه روز بیشتر متصل به شارژ نگه دارید.
 • در مورد باتری های نیکل کادمیمی هر 1 تا 3 ماه یک بار، آن را به صورت 1 ولت به ازای هر سلول دشارژ کنید.

 

نگه داری برای زمان طولانی

 • در جای خنک نگهداری شود.
 • باتری های NiCd می توانند برای 5 سال نگهداری شوند.
 • قبل از استفاده مجدد شارژ شود.

 

دسترسی به مواد داخل

 • به مواد داخل باتری NiCd  دست نزنید.
 • مواد داخل باتری NiMH در حجم کم برای مدت کوتاه مشکلی ندارد.

 

 

باتری های لیتیوم – یونی

بهترین راه برای شارژ

 • شارژ شدن جزیی و تصادفی توصیه می شود (به جای شارژ به یک باره و کامل)
 • نیازی به شارژ شدن 100 درصد نیست.
 • حد ولتاژ پایین تر توصیه می شود
 • باتری را تا حد امکان خنک نگه دارید.

 

روش های شارژ

 • ولتاژ ثابت 4.2 ولت به ازای هر سلول
 • شارژ بیش از اندازه رخ نمی دهد.
 • باتری هامی توانند به شارژ متصل بمانند.
 • شارژ تند 3 ساعت و شارژ سریع 1 ساعت زمان می برد.

 

دشارژ کردن

 • باتری های پایین رده را در یک بار شارژ به یک دور استفاده نکنید.
 • به طور تصادفی کمی باتری را شارژ و کمی مصرف نکنید. این کار مدار محافظتی باتری را سالم نگه می دارد.

 

افزایش عمر باتری

 • خنک نگه دارید.
 • عمر باتری در زمانی که بین 20 تا 80 درصد شارژ دارد بیشتر می شود.
 • از شارژ فوق سریع و باز زیاد اجتناب کنید.

 

نگه داری برای زمان طولانی

 • اگر می خواهید برای مدتی از این نوع باتری ها استفاده نکنید. شارژ آن به 40 درصد برسانید و در جای خنک نگه داری کنید (40 درصد به واحد عددی  SoCبین3.75   تا 3.80  ولت به ازای هر سلول است)
 • در حجم کم و مدت کوتاه مشکلی ایجاد نمی کند.

 

منبع: مجله عصر ارتباط 


, , ,

نظر بدهید: